Cultura

Creació d’un Centre de formació integral i de producció cultural en música i arts