Promoció econòmica

Suport, assessorament i formació a l’emprenedoria i el comerç (“marca Centelles”), potenciant l’economia cooperativa, social i solidària.