Participació

Consells de barri, de gent gran, de joves, d'infants, de cooperació, coordinadora d'entitats, pressupostos participatius i consultes populars.