Fem República des de l'Ajuntament

PROPOSTA D’UNITAT D’ACCIÓ D’ ARAJUNTS PER CENTELLES DAVANT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG DE 2019

TAULA QUE INTEGRA TOTES LES CANDIDATURES REPUBLICANES A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 2019 I PER UNA ACCIÓ COMUNA QUE SIGUI PÚBLICA, EFICAÇ I CONSEN-“SUADA”. 

OBJECTIU: Reunir en una taula de diàleg i treball permanent fins el dia de les eleccions a totes les candidatures que es promouen des de la visió republicana, per tal d’establir punts comuns en els següents eixos:

 

-       Eix municipal: compartir totes les sessions que facin falta per tal de socialitzar tota la informació municipal, debatre objectius comuns en totes les matèries que són de l’ajuntament i debatre les solucions als reptes que té plantejats el Municipi. 

Consensuar un document unitari sobre la forma de funcionament que creiem propi d’una república a nivell municipal: participació, transparència, respecte i col·laboració entre tots els grups polítics, etc. i compromís perquè els regidors i regidores que surtin de les eleccions obrin el debat sobre els temes endarrerits a Centelles des de fa anys: POUM, Pla de mobilitat, Reglament d’organització municipal, Pacte d’alcaldes per la defensa del medi ambient etc. 

-       Eix social: consensuar un document unitari de compromís per prioritzar les polítiques socials, d’ocupació i habitatge imprescindibles per tal que totes les persones de Centelles puguin viure-hi en condicions dignes. 

-       Eix nacional: consensuar un document unitari que assenyali els compromisos compartits a fi de portar a efecte el procés d’alliberament nacional dels Països catalans. 

-    Eix democràtic: consensuar un document unitari de reivindicació del drets fonamentals, lluita contra la repressió, alliberaments dels presos i  preses  i retorn dels exiliats exiliades. 

-       Establir una estratègia coordinada de difusió dels documents unitaris i realitzar alguna acció conjunta durant la campanya.

 

Assemblea ARAJUNTS per Centelles-AM.

Desembre 2018